Historien

I tidligere tider var det mange mindre fabrikker i mange yrker,
derav lærindustri, bl.a. var Norsk Lærvareindustri, populært kalt
«Elgo» Fredrikstad, Bedriften levde av å produsere lommebøker,
vesker og seletøy, på den tiden en god bedrift som skapte
mange arbeidsplasser i Fredrikstad.
Sommeren 1946 var kullet med årets 7. klassinger ferdig med
utdannelsen og var på vei ut i arbeidslivet, det var harde tider
etter 2. verdenskrig, mange var arbeidsledige, og det fantes ikke
et sosialt sikkerhetsnett som i dagens Norge.
Det var i disse dager 14 år gamle Thorbjørn Næss gikk inn
gjennom porten til Elgo, for å søke på jobb. Han hadde syklet
rundt i distriktet i mange uker på jakt etter jobb før han endte
opp utenfor porten til Elgo, det var viktig for han å skaffe en eller
annen jobb, familien var fattig og de trengte de pengene de
kunne få, for å få mat på bordet.
Han var heldig, og fikk lov å jobbe der som læregutt, jobben
besto i å stable, bære og å legge alt til rette for de eldre
kollegaene. Thorbjørn trivdes godt på Elgo, og hver dag syklet
han ned til Glomma, tok fergen over, og syklet videre for å
komme på jobb. Når han ble 16 år fikk han lov til å stå ved
maskinene, det var her han startet å produsere vesker.
Thorbjørn ble lagt merke til og etter hvert ble han flyttet inn på
modellkontoret for å lage nye veskemodeller, det viste seg at
han hadde anlegg for dette og skapte nye modeller som solgte
godt i etterkrigstidens Norge.
Thorbjørn kan også takke Elgo for sin kone, de traff hverandre der
over maskinene, det ble romantikk i luften og de giftet seg i 1953.
Etter hvert ble de dyktige håndverkere og fant ut at de ville prøve
lykken på egenhånd, og i 1955 oppstod Næss Portefølje AS. De
startet produksjon av vesker på loftet til foreldrene og reiste rundt
og solgte på forskjellige festivaler og markedsdager, etter hvert
også til butikker i hele Norge, Næss-vesken ble etter hvert en
merkevare. I tillegg hadde de tre butikker i Fredrikstad-området.
Tiden gikk og det ble barn, først Hilde i 1961 og Hanne i 1969. De
ble tidlig med i familiebedriften og temaet rundt middagsbordet
var ofte vesker og lommebøker. Familiebedriften var det som
opptok hele familien, og døtrene ble tidlig fagfolk som etterhvert
overgikk sine foreldre hva mote og trender angikk.
I 1992 meldte de seg inn i kjeden Citybag, for å få mer effektive
innkjøp og trekke ut synergieffekten en kjede kan gi, De har vært
medlemmer der i 20 år.
Thorbjørn døde i 2008 og hans kone Annie døde for to år siden, i
2014, i dag er det døtrene som viderefører arven fra foreldrene.
Markedet forandrer seg stadig, og i dagens marked er kjedemedlemskapet
en brems, derfor melder vi oss i disse dager ut av
kjeden og går tilbake til røttene og vår opprinnelse, det er med
stolthet vi igjen presenterer Næss som vårt navn.
I dag er Næss først og fremst opptatt av å tilby de rette merkene, i
tillegg skal våre kunder vite at alle varer i denne butikken blir
produsert på steder der de ansatte har ryddige arbeidsforhold,
med et nivå over gjennomsnittet etter det lokale landets standard,
og selvfølgelig, ingen form for barnearbeid.

Vi har i dag tre butikker; to i Fredrikstad, Torvbyen Kjøpesenter, og en i Drammen, på Liertoppen kjøpesenter, Den ene i Fredrikstad har en noen annen profil, og markedsføres som HIGH by Næss